Net metering

Kako dobro deluje Net Metering po sedanji uredbi? Kaj se napoveduje na področju samooskrbe z elektriko?

Net metering je inovativna rešitev, ki omogoča učinkovit in prilagodljiv obračun električne energije, ki jo meri poseben števec, sposoben vrtenja v dveh smereh. Ta sistem deluje tako, da ponoči beleži količino električne energije, ki jo uporabniki črpajo iz omrežja, medtem ko podnevi spremeni smer vrtenja, da bi odmeril količino solarne elektrike, ki jo sončna elektrarna s pomočjo solarnih modulov oddaja nazaj v omrežje.

Obračun na letni ravni

Elektro distributer je tisti, ki izvede končni obračun porabe, pri čemer se kot osnova uporabljajo dogovorjena pravila, ki se lahko od države do države razlikujejo. Kljub temu je net metering tehnično popolnoma dognan in zanesljiv sistem, ki zahteva le natančno določitev načina obračuna med proizvajalcem električne energije in elektro distributerjem. Pri tem je ključnega pomena, da je dogovor pošten in uravnotežen za obe strani.

Vendar pa sistem prinaša tudi nekatere izzive, zlasti na področju obračunavanja davkov in pristojbin z omrežnino, saj se vloga elektro distributerjev nenehno spreminja. Kljub temu je ideja po sistemu net meteringa, ki izvira iz ZDA, v praksi izjemno koristna, saj omogoča neto meritev z izračunom za obdobje 12 mesecev.

V praksi to pomeni, da se skozi celo leto izračunava, koliko električne energijesmo porabili in koliko je pridelala sončna elektrarna. Omrežje nam tako omogoča, da v vsakem trenutku bodisi shranjujemo viške energije bodisi črpamo električno energijo iz omrežja, odvisno od naših potreb.

Za boljše razumevanje in nadzor nad porabo in proizvodnjo električne energije se uporabljajo grafi, ki prikazujejo dnevna stanja porabljene in proizvedene električne energije. S pomočjo teh grafov lahko uporabniki v vsakem trenutku nadzorujejo svojo porabo in proizvodnjo električne energije, kar jim omogoča, da optimizirajo svoje energetske navade in s tem prispevajo k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti.

Net Metering predstavlja iz stališča vračila investicije trenutno najugodnejšo varianto postavitve sončne elektrarne za gospodinjstva in male podjetnike.

Samooskrba z elektriko občutno zniža položnice

V Sloveniji je samooskrba z elektriko postala del regulativnega okvira že leta 2016, ko je bila sprejeta Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Ta uredba je postavila temelje sistema net meteringa, ki omogoča, da se elektrika, proizvedena s sončno elektrarno, in porabljena elektrika obračunata na letni ravni, kar v praksi pomeni uvedbo letnega net meteringa.

Omrežje v tem kontekstu služi kot virtualni hranilnik energije, ki omogoča, da se viški proizvedene elektrike shranjujejo za kasnejšo uporabo. Vendar pa to prinaša določene stroške, saj so uporabniki dolžni plačevati omrežnino in določene prispevke, ki so odvisni od priključne moči odjemnega mesta.

Investitorji v samooskrbo z elektriko se srečujejo s stroški, ki se pojavljajo na mesečnih položnicah, vendar je pomembno poudariti, da se ti stroški zmanjšajo za približno 80 odstotkov, kar predstavlja znatno finančno olajšavo. Na koncu leta je potrebno poravnati le razliko, ki nastane zaradi prekomerne porabe elektrike, ali pa se odločiti za to, da se viški oddane elektrike prepustijo omrežju.

S tem sistemom se spodbuja trajnostna uporaba energije, saj ljudje postanejo bolj zavedni svoje porabe in proizvodnje električne energije. Poleg tega se s tem zmanjšuje odvisnost od tradicionalnih virov energije in spodbuja uporaba obnovljivih virov, kar je korak v smeri bolj zelene in trajnostne prihodnosti.

Samooskrba z elektriko tako ne prinaša le finančnih prihrankov, ampak tudi omogoča, da posamezniki aktivno prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujajo prehod na čistejše, obnovljive vire energije. To je inovativna rešitev, ki spodbuja odgovorno ravnanje z energijo in omogoča bolj zeleno prihodnost za vse.

Pozor! Pomembna časovnica za upoštevanje samooskrbe po stari uredbi

Če razmišljate o postavitvi sončne elektrarne za samooskrbo, je ključnega pomena, da ukrepate pravočasno, saj se zakonodaja na tem področju spreminja. Do konca leta 2023, natančneje do 31. decembra, imate možnost vložiti vlogo pri lokalnem distributerju elektrike za preverbo in pridobitev soglasja za priključitev na električno omrežje v skladu z še vedno veljavno uredbo.

Aktivno se vključite v ta postopek, da boste lahko izkoristili trenutne ugodnosti, ki jih prinaša obstoječi sistem obračunavanja neto meritev in omrežnin. Trenutno se omrežnina obračunava le na razliko med količino oddane in prejete elektrike, kar lahko predstavlja znatno finančno prednost.

Vendar pa je treba opozoriti, da bo z iztekom leta 2023 prišlo do sprememb v načinu obračunavanja. Če boste vlogo oddali po tem datumu, boste avtomatično prešli na nov sistem, ki bo vključeval drugačen način neto meritev – bodisi mesečno ali na drug način – ter nov način obračunavanja omrežnine, ki bo temeljil na celotni količini elektrike, prevzeti iz omrežja, ne pa samo na razliki.

Zato je zdaj pravi čas, da se aktivno odzovete in začnete s postopkom vloge, da zagotovite najboljše možne pogoje za vašo prihodnjo sončno elektrarno. Ne odlašajte in se informirajte o vseh potrebnih korakih, da boste lahko pravočasno vložili vlogo in izkoristili ugodnosti, ki jih ponuja še vedno veljavna uredba. S tem boste postavili trdne temelje za uspešno in ekonomično samooskrbo z električno energijo v prihodnosti.

V praksi za investitorje to pomeni, da je do konca leta 2023 potrebno oddati vloge za priključitev sončne elektrarne za samooskrbo ter jo do konca 2024 priključiti na omrežje.

Net metering po stari uredbi se ne spreminja do izteka leta 2023

Sredi leta 2022 je vlada aktivno stopila naprej s predlogom novega zakona, ki podaljšuje veljavnost stare Uredbe za samooskrbo ter doslej uveljavljenega sistema neto meritev (net metering) za dodatno leto.

Samooskrba z električno energijo ne prinaša finančnih koristi zgolj gospodinjstvom, ampak tudi aktivno prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. V obdobju, ko smo priča 4-odstotnemu letnemu povečanju cen električne energije, je sistem net metering omogočil pridobivanje električne energije, ki je do 2,5-krat cenejša.

Po seriji drastičnih podražitev v preteklih letih so prihranki še toliko večji. Investicija v sončno elektrarno se tako lahko povrne v manj kot desetih letih, kar pomeni, da boste v naslednjih 30 letih delovanja sončne elektrarne uživali praktično brezplačno elektriko.

Sistem net metering vam omogoča, da na enostaven in pregleden način vodite dvosmerni obračun viškov elektrike. To vključuje tako elektriko, ki jo sončni moduli v sončnih dneh pošiljajo v omrežje, kot tudi elektriko, ki jo iz javnega omrežja prevzemate ponoči. Dvosmerni števec avtomatsko beleži količino oddane in prejete elektrike, kar je v preteklosti omogočalo letni obračun net meteringa. Vendar pa se v prihodnosti predvideva opustitev letnega obračuna.

Na fotografiji, ki spremlja besedilo, lahko vidite razsmernik in dvosmerni števec električne energije, ki sta ključna elementa tega inovativnega sistema.

NET metering po letu 2023

Sistem neto meritev, ki ga poznamo v Sloveniji od začetka razvoja mikro sončnih elektrarn, bo v skladu z usmeritvami EU za nove lastnike sončnih elektrarn ostal nespremenjeno do 31. decembra 2023. Od tega datuma naprej bo EU direktiva določala nov način obračunavanja samooskrbe in net meteringa v koledarskemu letu. Če načrtujete postavitev sončne elektrarne za samooskrbo v letu 2024 ali pozneje, se pripravite na drugačen način obračunavanja električne energije, ki ne bo več temeljiv na razmerju proizvodnje in porabi električne energije.

Dobavitelj električne energije bo imel proste roke pri določanju trajanja obračunskega obdobja in načina obračuna dobavljene električne energije, kar bo zapisano v pogodbi o samooskrbi. Kar zadeva omrežnino za proizvedeno in porabljeno energijo, bo ta določena v skladu s splošnim aktom Agencije za energijo, ki bo urejal metodologijo obračunavanja omrežnine. Ta nov pristop bo vključeval obračun in plačilo omrežnine za celotno količino električne energije, ki jo boste prevzeli ali kupili iz električnega omrežja.

Kako si zagotoviti sončno elektrarno in NET metering?

Vsem lastnikom sončnih elektrarn, ki ste pridobili soglasje za priključitev vaše elektrarne med veljavnostjo trenutne zakonodaje, zagotavljamo, da se bo trenutni sistem samooskrbe ohranil za celotno dobo delovanja vaše sončne elektrarne, za katero ste pridobili soglasje.

Za vse vas, ki trenutno razmišljate o postavitvi sončne elektrarne in si želite izkoristiti prednosti trenutnega, letnega sistema obračuna, je ključnega pomena, da v vašem imenu čim prej oddamo vlogo za pridobitev soglasja pri elektrodistribucijskem podjetju, najkasneje do konca tega leta. To vam bo dalo dovolj časa, da sončno elektrarno zgradite in priključite do konca leta 2024.

Če boste postali lastniki sončnih elektrarn in bomo za vas vlogo za pridobitev soglasja oddali v letu 2024 ali pozneje, se pripravite na nov način obračunavanja samooskrbe.

Vabimo vas, da z uporabo našega spletnega obrazca preverite, katera dimenzija sončne elektrarne bo najbolje ustrezala vašim energetskim potrebam, hkrati pa vam omogočila, da se z zeleno preobrazbo pridružite še vedno veljavnemu NET metering sistemu.

Zakaj investirati v sončno elektrarno?

Sončne elektrarne predstavljajo dolgoročno rešitev za zmanjšanje stroškov, ki se lahko izkaže za izjemno koristno, še posebej v obdobju upokojitve. Če trenutno uživate v obdobju finančne stabilnosti, je investiranje v samooskrbo z elektriko modra odločitev, ki obljublja dobro vrnitev naložbe.

Namesto nakupa novega avtomobila, premislite o usmeritvi sredstev v postavitev sončne elektrarne za samooskrbo. Ta strategija vam omogoča, da v naslednjem desetletju mesečne račune za elektriko nadomestite s kreditnimi obroki. Ko kredit odplačate, boste ugotovili, da ste si občutno zmanjšali enega izmed večjih mesečnih stroškov gospodinjstva, kar vam bo prineslo finančno olajšanje in neodvisnost.

Želite izračun investicije sončne elektrarne za samooskrbo vašega doma?

Preberite si tudi: