Kako napisati dober življenjepis?

Življenjepis potrebujemo običajno, ko se prijavljamo na prosto delovno mesto, morda na kakšne natečaje, tekmovanja, ipd. Vsekakor je nujno, da je ta napisan tako, da bo iz njega razvidno največ o nas.

CV življenjepis se uporablja za hiter pregled vaše izobrazbe in delovnih izkušenj. Pomembno je, da opišete vse vaše kompetence in ga formulirate tako, da bo vaš življenjepis lahko berljiv za vašega bodočega delodajalca oziroma, kateregakoli bralca.

Če bo jasen in informativen, lahko to močno vpliva na to, kakšen je prvi vtis bralca o vas. Z dobrim življenjepisom si lahko povečate možnosti za razgovor za službo.

Izberite ustrezno obliko življenjepisa

Kot že omenjeno, življenjepis pomeni življenjsko zgodovino, vendar to ne pomeni, da morate napisati 15 strani prostega sloga. Morate biti jedrnati. Dober primer življenjepisa vam je lahko v pomoč.

Dober življenjepis mora biti ciljno usmerjen in prilagojen delovnemu mestu, za katerega se prijavljate. Obstajajo različne vrste življenjepisov. Še vedno je najbolj uporabljen klasični kronološki življenjepis, saj omogoča dober in hiter pregled delovne zgodovine, kompetenc in drugih ključnih lastnosti. Po pregledu različnih, boste ugotovili, da je večina elektronskih baz življenjepisov zgrajenih na enak način.

Pomembno je izbrati pravo obliko življenjepisa in pri nas se odločamo predvsem med:

Kronološka oblika življenjepisa.

Kronološki CV življenjepis se osredotoča na opis vsake posamezne zaposlitve v kronološkem vrstnem redu. Najprej navajamo najnovejše. Vsaka posamezna zaposlitev je opisana tudi z odgovornostjo, katero ste imeli kot zaposlen, z nalogami in po možnostih tudi doseženih rezultatih. To obliko običajno izberemo, ko se prijavljamo na prosto delovno mesto, katerega smo morda v preteklosti že opravljali, vaše prejšnje zaposlitve kažejo na dober rezultat ali pa morda delate na področju, kjer se uporabljajo tradicionalne oblike življenjepisov.

Funkcijska oblika življenjepisa

Ta oblika življenjepisa se osredotoča na vaše kompetence in ne na posamezne zaposlitve in nazive delovnih mest. Izberete kompetence, na katere se želite osredotočiti glede na položaj, na katerega se prijavljate. V življenjepisu kompetenc je vaša zaposlitev opisana s kratkim pregledom po opisu vaših kompetenc. Kronološka oblika je v tem primeru življenjepisa nepotrebna, saj bi z njo težko izrazili specifične delovne izkušnje. V vsakem primeru, pa morate poskrbeti za preglednost. Poudarite veščine, ne pa tudi zaposlitvene preteklosti.

Europass CV oblika življenjepisa

To obliko uporabite, kadar se prijavljate na prosto delovno mesto znotraj Evropske unije. Vključuje elemente običajnega življenjepisa, s to razliko, da jih prilagodimo predpisani obliki. Vključite svoje osebne podatke, izobrazbo, delovne izkušnje, znanja in kompetence, znanje tujih jezikov, ipd.

Vsi elementi postavitve vašega življenjepisa vam pomagajo ustvariti vtis o vas in o vaših kvalifikacijah. Bralec mora biti sposoben hitro dekodirati vsebino, brez ugibanja.

Sestava življenjepisa

Pri sestavljanju življenjepisa, upoštevajte še nekaj drugih lastnosti dobro sestavljenega življenjepisa.

Izberite nevtralno, profesionalno pisavo, ki je vedno lepa tako na zaslonu kot na tiskanem dokumentu. Ustrezna barva je črna, velikost pisave med 10 in 13 pa je običajno primerna. Odsvetujemo uporabo različnih emojijev. Ne uporabljate opisnih slik in grafik. Da nekaj poudarite, uporabljajte učinke (ležeče, krepko, podčrtano, ipd.).

O pravšnji dolžini življenjepisa je težko govoriti, ker ni pravila, kako dolg naj bo življenjepis, vendar je za večino ljudi primerna dolžina med 1-4 stranmi A4. Jasnega odgovora tako ni,  najpomembneje pa je, da so navedene vse informacije, ki so pomembne za konkretno delo, na katerega se prijavljate.

Ali bo življenjepis s sliko, je pravzaprav vaša odločitev. Odnos do življenjepisa s sliko ali brez nje je obojestranski. Seveda pa je lahko to lepa podrobnost, vendar pa izberite sliko, ki je videti profesionalno.

Dobro je, da svoj življenjepis shranite in pošljete v obliki PDF, saj s tem zagotovite, da je vse kot na vašem zaslonu.

Poskrbite tudi za to, da je življenjepis vedno napisan v jeziku, v katerem je napisan oglas za delo ali pa v jeziku, v katerem se zahteva.

Osebni podatki

Določeni osebni podatki so v življenjepisu nujni. Seveda pa nas ta ne obvezuje, da navajamo določene osebne podatke, ki niso predmet »javnega« sporočanja.

Osebni podatki vključujejo podatke, ki niso razvrščeni kot občutljivi osebni podatki. To so na primer identifikacijski podatki, kot so ime, naslov, starost in izobrazba. Občutljivi podatki so podatki rasi in etničnem poreklu, verskem in političnem prepričanju, zdravstvene informacije, spolna usmerjenost, ipd. Teh vam seveda ni potrebno navesti.

Kratek opis

Vaša prijava za delo ni vaš kreativni življenjepis v obliki eseja, namen je, da se bralec začne zanimati za vas in vaše kompetence. Cilj je odpreti svoje ozadje in kdo ste, česa ste se naučili v preteklosti, česa se še želite naučiti, kaj vas zanima, pozitivne povratne informacije, kako se znajdete pri delu v večjem kolektivu, ipd.

Začnite z kdo ste, zakaj se prijavljate na delovno mesto. Nadaljujte s poklicnim ozadjem, kako vaše kompetence ustrezajo zahtevam delovnega mesta, kakšen tip sodelavca ste, zakaj ste primerni za to delovno mesto.

Delovne izkušnje

V življenjepis je pomembno navesti dosedanje delovne izkušnje, predvsem tiste, ki vam lahko pomagajo ali sovpadajo z delom, na katerega se prijavljate. Kar želi bralec prebrati v življenjepisu, je tisto, kar je prikazano v oglasu za zaposlitev. Zato si oglejte vse zahteve in druge stvari, ki so v njem navedene in na katere se morate sklicevati v svojem življenjepisu. Seveda to ne pomeni, da so vse ostale delovne izkušnje, ki morda niso podobne iskanim, nepomembne. Vsekakor jih navedete vse, saj lahko delodajalec iz njih razbere vaše druge lastnosti.

In tudi ni potrebe po tem, da bi pisali imena in telefonske številke vaših bivših nadrejenih. Razen v kolikor ste bivšega delodajalca na to opozorili ali ga prosili za priporočilo, v kolikor bi to bilo za vas aktualno.

Izobraževanja

V življenjepis navedete vsa izobraževanja in izobrazbo, morebitno prostovoljno delo na določenem področju. Zakaj ste torej prav vi najboljši kandidat, oziroma kaj vas loči od drugih iskalcev zaposlitve z enako izobrazbo? Imeti morate pravo ozadje in osebnost. Kakšno je vaše poklicno ozadje in kako vaše kompetence ustrezajo zahtevam delovnega mesta.

Pomembni podatki so torej šola, študijska smer, tečaji.

Veščine

Vaše veščine, katere ste doslej pridobili s pomočjo drugih del in zaposlitev so izredno pomembne. Bralcu lahko dajo vedeti o nas veliko več, kot si mislimo. Zato je nujno, da poudarimo vse veščine, s katerimi se lahko pohvalimo. Seveda to ne pomeni direktne hvale, pač pa profesionalno navajanje veščin in znanj. Ne smemo pozabiti predvsem na tiste, ki se morda ujemajo z delovnimi nalogami razpisanega prostega delovnega mesta.

Aktivnosti in dosežki

Kaj lahko ponudite? Pojasnite, kaj prispevate podjetju, če ste zaposleni. Prodajte se in bodite osebni! Oziroma, kaj so vaši najpomembnejši dosežki? Katere so tiste aktivnosti, s katerimi se lahko pohvalite? Dober primer življenjepisa ne pomeni le tega, kdo ste, ampak tudi to, kaj prinesete s seboj in kaj lahko ponudite podjetju, kako lahko uporabite svoje sposobnosti na delovnem mestu, za katerega ste se prijavili. S pomočjo katerih aktivnosti ste dosegli določene rezultate.

Torej, navedite vse aktivnosti in dosežke, s poudarkom tistih, ki so lahko ključni za morebitno novo zaposlitev.

Zaključek

Ne pozabite na spremno pismo, katero odraža vaš osebni profil, torej osebo, katera ste, zato se življenjepis ozira nazaj.

Najpomembneje je, da življenjepis dejansko odraža, kdo ste in da, ko ga preberete se v njem prepoznate. Zelo pomembno je, da uporabite vsa sredstva, ki jih imate na voljo med katerimi je tudi življenjepis. Ta se mora prodati in »pasti« v oči. Mora biti dinamičen in odražati zanimivo, živahno človeško bitje.  Na ta način si bomo povečali možnosti za osebno srečanje i  razgovor z delodajalcem.