Prijava na festival:

1. Podatki o razstavljalcu

NASLOV (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj):

TIPSKI NAPIS NA STOJNICI:

Na sejmu bom razstavljal:

DAVČNI ZAVEZANEC:
 Da Ne

Davčna številka:

TELEFON IN TELEFAX:

E-naslov:

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

E-naslov kontaktna osebe:

2. ŠTEVILO STOJNIC:

Naročamo stojnic/o z merami 200 cm širine , 90 cm višine s širino pulta 80 cm.

Cena stojnice je 130€ (cena vključuje DDV). V ceno stojnice je vključena tudi malica za 2 osebi.

PO PRIJAVI:
Po dostavi podpisane prijave razstavljavec prejme predračun, ki ga mora v celoti (celotni znesek) poravnati v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna je pogoj za nastop (sodelovanje) razstavljavca na prireditvi. Prireditelj se zavezuje izstavljati račune v skladu s pozitivno zakonodajo.

3. TEHNIČNI PRIKLJUČKI:

Prosimo, da nam v spodnje polje napišete zahteve po tehničnih priključkih:

Ali prijavo pošli po pošti: Prijavnica na festival